Bevolking en cultuur in Oeganda

Oeganda kent een jonge en sterk groeiende bevolking. Hoewel de meeste Oegandezen zichzelf als Oegandees zullen bestempelen, is Oeganda een natie die uit vele verschillende volkeren is samengesteld. Elk volk of stam heeft specifieke gelaatstrekken of een specifieke lichaamsbouw waardoor Oegandezen onderling met grote waarschijnlijkheid kunnen zeggen tot welk volk hun landgenoten behoren. Vaak hebben deze verschillende volkeren ook eigen tradities en gewoonten. Elk volk heeft historisch ook zijn eigen leefgebied in Oeganda.

Er zijn een vijftigtal verschillende volkeren in het land. 50% van de Oegandese bevolking behoort tot één van de Bantoevolkeren. Het talrijkste bantoevolk is het volk van de Buganda. Hiervan is ook de naam van het land afgeleid. Bagandas spreken Luganda. Dit is de meest gesproken inheemse taal in Oeganda, al zijn er vele varianten en dialecten. Toch zijn er ook vele talen die niet of nauwelijks verwant zijn met het Luganda. Engels is dan ook de officiële taal in het land.

Matoke handel Oeganda

Enkele bekende stammen

Karamojong

De Karamojong zijn traditioneel veehoeders. Dit Nilotische volk leeft vooral in het noorden van Oeganda. Ze hullen zich nog steeds in traditionele klederdracht en ze zijn waarschijnlijk afkomstig van Ethiopië. Ze leven in gemeenschappen of manyatta’s samen. Belangrijk in hun cultuur zijn hun typische dansen waarbij gesprongen wordt. Karamojong geloofden dat ze een goddelijke aanspraak maakten op al het vee ter wereld. Daarom waren ze voordien ook berucht voor veediefstallen. Nu zijn ze ontwapend.

Buganda Cultuur
Baganda

Bagandas zijn traditioneel landbouwers en in mindere mate handwerklieden. Land is enorm belangrijk voor de Bagandas. De grond behoort toe aan de hele familie. Een speciale traditie van de Baganda is de huwelijksnacht. Tijdens deze eerste nacht van het pasgetrouwde paar houdt een tante van de bruid een oogje in het zeil aan het bed om alles in goede banen te leiden.

Bambuti Cultuur
Bambuti pygmeeën

Zij behoren tot één van de eerste volkeren die Oeganda bevolkten. Ze leven in westelijk Oeganda in clanvorm. Het zijn jagers en voedselverzamelaars die niet sedentair leven. Ze zijn erg klein van gestalte. Ze jagen met een boog met gifpijlen.