privacy Policy

Elizabeth Tours/PRD Tours

Alle gegevens die klanten met ons delen, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. PRD Tours is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van zijn klanten. PRD Tours verbindt zich er toe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie te respecteren. De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door PRD Tours worden behandeld : contactgegevens (naam, voornaam, fysisch adres, e-mail, telefoonnummer), leeftijd (om de inschrijving en boeking te valideren) en alle gegevens over de reizen. De persoonlijke gegevens zullen door PRD Tours kunnen worden behandeld voor de volgende doeleinden : beheer van de dossiers van klanten, beheer van de boekingen van klanten, beheer van de eventuele klachten en verbonden terugbetalingen, het verzenden van publicitaire e-mails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen. Overeenkomstig de wet van 8 December 1992, heeft elke klant het recht om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en om deze te wijzigen. Dit kan via e-mail.

Indien u boekt bij PRD Tours moet u eerst uw persoonlijke gegevens doorgeven. Dit is gratis en zonder aankoopverplichtingen. Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde database en slaan informatie op waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere boeking opnieuw moet opgeven. Ook moet u per boeking informatie aan ons verstrekken. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt om:

• De boeking efficiënt te laten verlopen
• U te kunnen informeren over de status van uw boeking
• De afhandeling van uw betaling en de reis vlot te laten verlopen
• U op de hoogte te stellen via e-mails van informatie van PRD Tours

PRD Tours zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw boeking. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde zo goed mogelijk worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. PRD Tours gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen op onze site geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PRD Tours, dan kunt u een e-mail sturen naar info@elizabeth-tours.com. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Meer info vindt u op onze Algemene Voorwaarden pagina.